Noomen volgt de adviezen van het RIVM en hanteert het protocol ‘veilig trainen’


ANDERHALVE METER AFSTAND TOT ELKAAR
 • We zorgen en zien erop toe dat iedereen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.
 • De deelnemers hebben een vaste eigen zitplek in de ruimte.
 • Er wordt gewerkt op locaties waar een veiligheids- c.q. 1,5 meter protocol van kracht is.
 • Oefeningen en andere werkvormen vinden alleen plaats met inachtneming van 1,5 meter afstand.
 • De facilitator geeft voorafgaand aan de training, bij de start van de training nadrukkelijke aandacht aan en uitleg over social distancing m.b.t. de training
 • Deelnemers wordt gevraagd niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de locatie aan te komen en direct na de training weer te vertrekken.
HYGIËNE
 • Wij (facilitators en deelnemers) volgen de RIVM-hygiënemaatregelen strikt op. Bij klachten die passen bij infectie met het corona-virus blijft een deelnemer thuis. Dit zijn verkoudheidsklachten (loopneus, keelpijn, hoesten, minder kunnen ruiken en verhoging tot 38,0 graden Celsius), koorts en/of kortademigheid.
 • Thuisblijven geldt tevens als iemand in het huishouden van een deelnemer koorts (vanaf
  38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft of als de deelnemer of iemand uit zijn/haar huishouden positief getest zijn/ is op corona.
 • Bij griep/verkoudheidsklachten van de facilitator of bij een positieve test op corona, zal voor vervanging  worden gezorgd of wordt de training verschoven. Dit geldt ook als iemand in het huishouden van de facilitator koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft of positief getest is op corona.
 • Deelnemers wordt verzocht de handen te wassen alvorens de ruimte te betreden en alvorens de locatie te verlaten.
 • In de ruimte zijn hand-desinfectie-gel, papieren handdoekjes en schoonmaakmateriaal aanwezig voor het reinigen van trainingsmateriaal.
 • Materiaal als pennen, werkmappen, post-it bloks worden (bij voorkeur verpakt) aangeboden waarbij de facilitator vooraf grondig zijn/haar handen wast met zeep en tussendoor niet zijn of haar gezicht aanraakt.
 • Deelnemers wordt de mogelijkheid geboden materialen ook zelf nog te reinigen. Hiervoor zijn desinfectiemiddel (min. 70% alcoholbasis en zonder ethanol) en doekjes aanwezig in de trainingsruimte.
 • Iedere deelnemer heeft eigen materiaal wat niet gedeeld hoeft te worden met andere deelnemers.
 • Buiten de feitelijke ruimte, in de algemene ruimtes van de locatie, worden de deelnemers geacht zich aan de landelijke norm m.b.t. het dragen van een mondkapje te houden.

Copyright © 2021 B.Noomen| Webdesign by Bianca Noomen | Hosted by Service Center de Punder