Waarom DISC?

Het intrigeerde mij altijd enorm, de complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag. Ik zocht naar verklaringen voor de grote diversiteit van mensen. Toen ik DISC ontdekte ging er een hele nieuwe wereld voor me open. 

Ik wilde hier alles van weten en leren en behaalde mijn officiële DISC-certificering, de Denkstijlen & Drijfveren certificering en de Masterclass DISC Teamontwikkeling. Inmiddels neem ik t.b.v. bijna ieder traject persoonlijkheidsanalyses af en zet ik DISC in voor persoonlijke-, team- & leiderschapsontwikkeling.  

Door DISC leer je jezelf maar ook een ander beter kennen. Het brengt voorkeursgedrag, talenten en communicatie in kaart. Het bevordert open communicatie, helpt conflicten op te lossen en te verminderen, versterkt relaties en de samenwerking in teams en vergroot effectiviteit in de verschillende lagen van een organisatie.

Validatie & betrouwbaarheid

Het DISC instrument is op verschillende onafhankelijke universiteiten onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid. Uit deze studies blijkt dat het instrument meet waarvoor het ontworpen is (validiteit) en hoog scoort in de herkenbaarheid van de uitslag door deelnemers (betrouwbaarheids-score rond de 90%).

Wat brengt DISC

Geeft inzicht in wat onze manier van communiceren is en wat onze reacties zijn op situaties. Met DISC kom je te weten welke communicatie- en gedragsstijlen iemand hanteert. Hiermee ben je in staat om elkaars ‘taal’ te spreken, waardoor er vertrouwen en wederzijds begrip ontstaat.

 

Wat brengt Denkstijlen

Geeft inzicht in hoe we iets doen of hoe we een taak of probleem aanpakken. Met de Denkstijlen weet je hoe iemand het werk tegemoet treedt en welke rol hij oppakt in het team. Voegt iemand zijn eigen ideeën toe of voert iemand perfect uit wat ‘m opgedragen wordt? Ziet iemand al snel hoe je een probleem oplost of waar zaken over het hoofd worden gezien of kijkt iemand eerst naar alle kanten van de zaak voordat hij een oplossing kiest?

 

Wat brengt Drijfveren

Geeft inzicht in waarom we iets wel of niet willen doen of waarom we ons wel of niet ergens prettig bij voelen. Met de Drijfveren weet je hoe iemand omgaat met verantwoordelijkheden en belangen in zijn werk, naar klanten toe of als leidinggevende. Onze Drijfveren zijn Loyaliteit, Rechtvaardigheid, Gelijkwaardigheid en Persoonlijke Vrijheid. Vier belangrijke invalshoeken waaruit we overtuigingen halen over wat voor ons ‘gewoon’ of ‘normaal’ is.

 

 

Neem contact op!

Liever toch persoonlijk contact?

Copyright © 2021 B.Noomen| Webdesign by Bianca Noomen | Hosted by Service Center de Punder